Drosjene i Finnmark kjører flere kilometer
Daniel Andersen, én av drosjeeierne i Nordkapp. (Arkivfoto)

Drosjene i Finnmark kjører flere kilometer

Sammenlignet med flere av de andre fylkene, er det positiv utvikling for drosjenæringen i fylket.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.06.2018 01:19

Drosjene i Finnmark kjørte vel seks millioner kilometer i 2017, en økning på 8,3 prosent sammenlignet tallet i 2014. 

Finnmark er ett av fylkene med den største økningen i antall kjørte kilometer. Flere av fylkene i Norge hadde nedgang, viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Det var betydelige regionale forskjeller for andelene kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. I 2017 hadde Hedmark og Finnmark størst andel kjøring med passasjer med en utnyttelsesgrad på 70 prosent. I motsatt ende lå Rogaland med en andel på 45 prosent. 


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS