Mer til skole, eldre, helse og barnehager
Innstillingen til Kommuneproposisjonen 2019 ligger klar på Stortinget. (Illustrasjonsfoto)

Mer til skole, eldre, helse og barnehager

Arbeiderpartiet mener regjeringspartiene nedprioriterer skolene, eldreomsorgen, helsetjenestene og barnehagene.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.06.2018 23:30

Stortinget har avgitt innstillingen til Kommuneproposisjonen 2019. Arbeiderpartiet foreslår at kommunesektorens inntekter økes med mellom 3 og 4 mrd. kroner ut over regjeringens forslag for 2019.
 
--Forskjellene øker når høyrepartiene styrer, og de nedprioriterer skolene, eldreomsorgen, helsetjenestene og barnehagene. Det er dette kommuneøkonomien handler om.  Folk vet at det er mange uløste oppgaver, og Arbeiderpartiet har større ambisjoner for velferden der folk bor, sier Eirik Sivertsen, Aps kommunalpolitiske talsperson, i en pressemelding. 
 
Regjeringen legger opp til 0-vekst i kommunesektoren i 2018 og 2019.
 
--Regjeringens opplegg er alt for dårlig og vil føre til kutt i mange kommuner. De siste årene har kommuneøkonomien blitt reddet av engangspenger. Nå trengs det varige penger, og det vil Arbeiderpartiets forslag sørge for, sier Sivertsen.
 
Et flertall på Stortinget vil også instruere regjeringen når det gjelder framdriften i behandlingen av ekspertutvalgets rapport om flere oppgaver til fylkeskommunene. 
 
--Flere innbyggere kan få bedre tjenester hvis vi gir flere oppgaver til fylkeskommunene. I tillegg vil det styrke den demokratiske styringen med hvordan vi bruker fellesskapets ressurser og finner gode løsninger, sier Sivertsen. 
 
--Vi har i flere år diskutert hvor de nye fylkesgrensene skal gå. Nå må vi få en avklaring på hvilke oppgaver fylkene skal løse, sier Sivertsen. 
 
--Stortinget forlanger at regjeringen kommer tilbake til Stortinget senest innen 15. oktober 2018 med en egen sak om dette. Vi trenger en samlet vurdering av oppgaveoverføringene til de nye fylkeskommunene basert på ekspertutvalgets utredning. Stortinget er utålmodig, avslutter Sivertsen.

 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS