Konstruktive samtaler mellom kommunen og FeFo
Medlemmene i forhandlingsutvalget til Nordkapp kommune og FeFo etter møtet 5. juni om felles løsninger for Nordkapplatået. (Foto: FeFo)

Konstruktive samtaler mellom kommunen og FeFo

Partene har oppsummert de første samtalene om Nordkapp-platået.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.06.2018 23:00

FeFo og Nordkapp kommune oppsummerer møtet partene hadde på tirsdag. 

--Dette har først og fremst handlet om sonderinger. Vi har hatt konstruktive samtaler med forhandlingsutvalget som kommunen har nedsatt, og opplever at det har vært et godt møte, sier Bente Haug, fungerende styreleder i FeFo, i en pressemelding. 

Formannskapet har nedsatt et utvalg som skal forhandle med FeFo om kjøp av eiendommen Nordkapp: 
Kristina Hansen (ordfører), Kjell-Valter Sivertsen (gruppeleder Arbeiderpartiet), Lars-Helge Jensen (gruppeleder Høyre), Jan Olsen (gruppeleder Sosialistisk Venstreparti), Tor Mikkola (gruppeleder Senterpartiet). De møtes til forberedene møte mandag ettermiddag.

Tirsdag var det møte mellom FeFo og forhandlingsutvalget til Nordkapp kommune. Partene diskuterte mulige løsninger i saken om festeavgift og inntekter fra driften på Nordkapp. Bakgrunnen er at formannskapet i Nordkapp har vedtatt at kommunen ønsker å kjøpe platået, alternativt fremfeste Nordkapp fra FeFo.  I tillegg ble også andre alternativer diskutert.

--Vårt krav om kjøp står fast, men vi har sammen også diskutert andre muligheter. For Nordkapp kommune handler dette om råderett, mer innflytelse og større lokaleringvirkninger, som følge av at vi har Nordkapp-platået i vår kommune, sier Kristina Hansen.

God tid 
Den gamle festeavtalen som selskapet ANS Nordkapp 1990 har for det kjente reiselivsmålet, går ut i 2018, og skal reforhandles. FeFo har i forkant varslet en stor økning i det som fram til nå har vært en beskjeden leie, mens vertskommunen ønsker større inntekter fra Nordkapp.
--Vi heier på Nordkapp, og ønsker at lokalsamfunnet skal ha gode ringvirkninger fra driften av Nordkapp-platået. Målet er å finne frem til løsninger som gagner både kommunen og FeFo og dermed innbyggerne. Vi har god tid, og vi tar den tiden vi trenger for å finne den beste løsningen, sier FeFo-direktør Jan Olli.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS