Deler av bomavgiften på Nordkapp til en stiftelse?
Rådmann Raymond Robertsen holder innledning for planutvalget og formannskapet.

Deler av bomavgiften på Nordkapp til en stiftelse?

Ett av forslagene er en stiftelse som skal forvalte penger fra Nordkapp.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.06.2018 17:33

En rapport konsulentselskapet Mimir har laget på vegne av Nordkapp kommune, foreslår at 50 kroner av Nordkapp-avgiften skal gå til en stiftelse. 

Stiftelsen kan få ansvaret med å forvalte om lag 14 millioner kroner i året. 
--Dette skal blant annet dekke de ekstrautgiftene lokalsamfunnet har på grunn av stor turiststrøm til kommunen. Stiftelsen skal også utvikle næringslivet for å få større lokale ringvirkninger fra platået, sier rådmann Raymond Robertsen til Radio Nordkapp. 

--Denne avgiften kan kun hentes fra den kommersielle delen av adkomstavgiften på Nordkapp. Avgiften fra løyvet gitt etter friluftsloven, kan kun brukes til friluftsformål. En annen modell kan være at stiftelsen får hele avgiften, i dag nesten 300 kroner. Deretter blir den fordelt til aktørene etter en nærmere avtale mellom Scandic, FeFo og Nordkapp kommune, sier Robertsen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS