Mener fylkene skal gjennomføre spennende og krevende omstillingsperiode
Monica Mæland viser til at administrasjonskostnadene går ned ved sammenslåing, noe som var forutsetningen for Stortingets vedtak. (Foto: Paul Paiewonsky)

Mener fylkene skal gjennomføre spennende og krevende omstillingsperiode

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har besvart spørsmål fra FrPs Ulf Leirstein.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.06.2018 05:31

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere både kostnader og gevinster ved de valgene de tar, og at de sikrer gjennomføring innenfor forsvarlige rammer.

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for Østfold FrP, har stilt kommunal- og moderniseringsministeren et spørsmål om oppsigelses- og stillingsvernet i forbindelse med fylkessammenslåingene. Leirstein viser til at samarbeidsavtalene mellom de elleve fylkene som skal bli til fem 1. januar 2020 har én ting felles, nemlig at ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Videre gir også alle avtalene et vern mot oppsigelser i flere år fremover, ifølge FrP-politikeren.

--De fylkeskommunene som skal slå seg sammen, skal gjennom en både krevende og spennende omstillingsperiode. I avtalene mellom fylkeskommunene har de forhandlet seg fram til hvordan den nye fylkeskommunen skal se ut, og hva de mener vil gi en god sammenslåingsprosess. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere både kostnader og gevinster ved de valgene de tar, og at de sikrer gjennomføring innenfor forsvarlige rammer, har kommunal- og moderniseringsminister skrevet i svaret på det skriftlige spørsmålet. 

Monica Mæland har skrevet at å redusere antallet fylker fra 19 til elleve, vil redusere administrasjonsutgiftene. En forsiktig beregning viser innsparinger på 340 millioner kroner, ifølge Mæland. 

To av fylkene som blir sammenslått er Troms og Finnmark fra 1. januar 2020. 

Les spørsmål og svar, på Stortinget.no


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS