Hva tenker statsråden om oppsigelses- og stillingsvernet?
Finnmark var i forhandlinger med Troms om sammenslåing før jul. (Foto: Ina Eliassen/FFK)

Hva tenker statsråden om oppsigelses- og stillingsvernet?

Stortinget forventet besparelser da fylkessammenslåinger ble vedtatt, ifølge FrP-politiker Ulf Leirstein.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.06.2018 15:45

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for Østfold FrP, har stilt kommunal- og moderniseringsministeren et spørsmål om oppsigelses- og stillingsvernet i forbindelse med fylkessammenslåingene. 

Leirstein viser til at samarbeidsavtalene mellom de elleve fylkene som skal bli til fem 1. januar 2020 har én ting felles, nemlig at ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Videre gir også alle avtalene et vern mot oppsigelser i flere år fremover, ifølge FrP-politikeren. 

Ulf Leirstein mener og har skrevet til kommunal- og moderniseringsministeren, at da Stortingets flertall gikk inn for regionreformen var det en helt klar forventing om at man skulle oppnå besparelser.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 

Troms og Finnmark skal bli ett fylke fra 1. januar 2020. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS