Fylkesutvalget knallhardt ut mot forskriftsendring – staten stopper sentralnettet til Øst-Finnmark
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark. (Arkivfoto)

Fylkesutvalget knallhardt ut mot forskriftsendring – staten stopper sentralnettet til Øst-Finnmark

Mener forskriften setter en stopper for virksomhet i Øst-Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 30.05.2018 05:31

Fylkesutvalget i Finnmark har vedtatt en høringsuttalelse hvor de går hardt ut mot NVEs forslag til forskriftsendring om anleggsbidrag på kraftlinjer.

--Det er forstemmende at staten nå gjennom forskrift skal stoppe sentralnettlinja til Øst-Finnmark, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte i mars en forskriftsendring ut på høring hvor det foreslås at nettselskapene skal pålegges å kreve såkalt anleggsbidrag ved bygging av kraftlinjer til ny kraftproduksjon eller kraftforbruk. Anleggsbidrag betyr at den eller de aktørene med nytt kraftforbruk eller ny kraftproduksjon som gjør at det blir behov for bygging av nytt kraftnett selv må betale en halvparten av kostnaden for byggingen av kraftnettet.

Stopper 420 KV-linja
--Nettselskapene har alltid hatt adgang til å kreve anleggsbidrag i lokalnettet, men når det nå blir et krav og dette kravet blir også gjeldende på sentralnettnivå, så vil det sette en effektiv stopper for byggingen av en 420 kV kraftlinje til Øst-Finnmark, sier Vassvik.

NVE foreslår at anleggsbidraget skal være på 50 prosent av utbyggingskostnaden, men at dette kan fordeles på alle tiltakshavere som utløser behov for kraftnett over en 10-årsperiode.

Enorm kostnad
Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sier at det nok kan oppfattes som rimelig at de som har behov for kraftnett skal være med på å betale, men når kostnaden for sentralnettlinja kan bli på så mye som fire milliarder kroner, så sier det seg selv at aktører som ønsker å etablere ny kraftproduksjon eller kraftkrevende industri i Øst-Finnmark ikke kan forventes å dekke halvparten av regninga.

Begrenser utvikling
--Dersom denne forskriften blir vedtatt, så vil det sette en effektiv stopper for all framtidig virksomhet i Øst-Finnmark med behov for kapasitet i kraftnettet. Det er svært få eller ingen virksomheter med etableringsplaner i Øst-Finnmark som har økonomiske muskler til dette, sier Vassvik. 

--Våre lokale aktører som har fått vindkraftkonsesjoner i Øst-Finnmark er også bekymret for om dette vil få tilbakevirkende kraft. Vi kan ikke akseptere at Staten, som har bygget sentralnett i hele landet i 50 år, nå skal overlate oppgaven til næringslivet når det bare er Øst-Finnmark som ikke har fått denne viktige infrastrukturen på plass, avslutter en tydelig engasjert fylkesordfører.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS