For rask nedtrapping
Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

For rask nedtrapping

Det er store svingninger i behovet for bosetting av flyktninger.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 23.05.2018 23:30

Nesten åtte av ti kommuner melder om utfordringer som følge av svingninger i antall flyktninger som skal bosettes, viser IMDis Kommuneundersøkelse 2017. 

I 2016 ble det bosatt over 15 000 flyktninger i Norge, behovet for 2018 er satt til 4400. Det er utfordrende å tilpasse både antall ansatte og antall boliger når det er så store svingninger, melder flere kommuner. 

--Jeg har stor forståelse for at det er krevende for kommunene å nedjustere sitt apparat for bosetting og integrering av flyktninger. Situasjonen nå er at mange kommuner både har evnen og viljen til å bosette flere flyktninger enn det vi har å fordele, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), i en pressemelding. 

Samtidig understreker hun at det normale er at antallet flyktninger som skal bosettes varierer fra år til år. 

--Internasjonal migrasjon er lite forutsigbar og det er nødvendig med planlegging for både opp- og nedbygging – og beredskap for raske svingninger, sier Rieber-Mohn. 

Flere kommuner stiller krav 
Mens færre flyktninger skal bosettes, er det ventet at 27 500 deltagere skal gjennom introduksjonsprogram i 2018, der de skal ha opplæring i norsk og samfunnskunnskap og andre tiltak. Målet er at så mange som mulig skal i jobb eller utdanning etter endt program. Flere enn seks av ti kommuner etterspør og stiller krav til resultater i introduksjonsprogrammet. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

--Vi må ha fullt trykk på integreringsarbeidet framover og en del av det er at kommunale ledere stiller tydelige resultatkrav. Mange kommuner ser ut til å ha forstått nettopp det, sier Rieber-Mohn. 

Regjeringens mål er at minst 70 prosent er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. Resultatene har over tid ligget stabilt på rundt 60 prosent. Regjeringen har tidligere denne våren varslet strengere krav til kommunene om hva som forventes av resultater i introduksjonsprogrammet.  


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS