- Norge bør være det minst ensomme landet i verden
Arbeiderpartiet fremmer krav til folkehelsemeldingen. (Illustrasjonsfoto)

- Norge bør være det minst ensomme landet i verden

Kamp mot ensomhet er en kamp Arbeiderpartiet tar.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.05.2018 09:45

Etter samtaler og møter med ensomme fremmer Arbeiderpartiet nå fem krav i kampen mot ensomhet. 

– De fleste opplever ensomhet fra tid til annen. Det kan være i perioder der man endrer bosted, når man er ny på en skole eller arbeidsplass, eller når faste holdepunkter som for eksempel en fast jobb blir borte. For en del er imidlertid ensomhet noe de opplever over lengre tid. Ensomhet kan være vanskelig å bære og henger sammen med utvikling av dårlig helse, sier Tuva Moflag, representant i helsekomiteen for Arbeiderpartiet, i en pressemelding. 

Tidligere i år fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag om at «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at «ensomhet» tas inn i lov om folkehelsearbeid § 7.» Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene. Arbeiderpartiet forsetter kampen mot ensomhet, og har arrangert rundebord med ensomme personer som har tatt kontakt med oss. Møtet ble arrangert sammen med representanter fra No Isolation. 

– På møtet ble man raskt enige om at Norge bør ha som ambisjon å være det minst ensomme landet i verden. I tillegg har vi jobbet fram fem krav til eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen, og til den planlagte folkehelsemeldingen, sier Moflag. 

De fem kravene er som følger: 

• Kampen mot ensomhet må bli en del av kommunens folkehelsearbeid, og det trengs dedikerte ansatte man kan henvende seg til. Nødvendig helsehjelp må på plass der ensomhet er årsak til eller resultat av andre helseplager. 

• Det må gjennomføres en nasjonal kampanje for å synliggjøre omfanget og konsekvensene av ensomhet. Det er anslått at ensomhet rammer 15-20 prosent av befolkningen. Det er et folkehelseproblem som det trengs mer åpenhet rundt og det er viktig at tabuet brytes ned. 

• Næringsliv, akademia, frivilligheten og det offentlige må jobbe sammen i et krafttak mot ensomhet. I tillegg må hver enkelt av oss ta ansvar for å «gi plass til en ekstra» i sosiale sammenhenger. 

• Frivilligsentralene må spille en sentral rolle i å skape sosiale arenaer man kan bruke for å bygge relasjoner over tid. Dette krever mer ressurser til frivilligsentralene, slik at tilbudene blir lavterskel og tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi. 

• Alle skal ha en venn i barnehagen og på skolen. Vi har allerede stilt krav om «lese, regne- og skrivegaranti» i skolen. Barnehager og skoler er vel så viktige arenaer for sosial trening og for å skape gode fellesskap. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS