Store mengder med yngel fra svartelistet laks funnet i finnmarkselver
Tror det kan bli toppår i elvene i 2019. (Illustrasjonsfoto)

Store mengder med yngel fra svartelistet laks funnet i finnmarkselver

Yngel vandrer i sjøen, melder Fylkesmannen i Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.05.2018 09:30
Sist oppdatert : 18.05.2018 09:34

Det var mye pukkellaks på gyteplassene i fjor høst. Nå er det bekreftet at eggene har overlevd og utviklet seg til store mengder yngel som vandrer ut i sjøen i disse dager, melder Fylkesmannen i Finnmark. 

Pukkellaksen er en fiskeart som ikke hører hjemme i norsk natur. Arten står på artsdatabankens svarteliste over fremmede arter, i kategorien «høy risiko». I 2017 var et år med spesielt mye pukkellaks, og kartlegginger viste at elvene i Finnmark hadde mye pukkellaks på gyteplassene på sensommeren.

Etter gyting i slutten av august skal eggene ligge å utvikle seg nede i elvegrusen hele vinteren.   Temperaturen på høsten og våren vil avgjøre når eggene klekker. Dette har betydning for hvor store sjanser yngelen har til å overleve. Vår naturlige lakseart, den atlantiske laksen, gyter senere enn pukkellaksen. Det har vært spekulert i om den atlantiske laksen derfor vil klare å ødelegge for pukkellaksen, ved å grave bort eller legge sine egg over pukkellaksen sine gytegroper.

Mye yngel har overlevd
For å få svar på i hvilken grad pukkellaksen har lykkes med å få frem avkom i elvene i Finnmark i 2018, har Fylkesmannen støttet et prosjekt som gjennomføres i disse dager av firmaet Naturtjenester i Nord. De har kartlagt gyteplassene i 2017. I starten av mai har de dratt tilbake og undersøkt hvordan det har gått med eggene til pukkellaksen. Det har blitt benyttet elektrisk fiskeapparat som svimeslår fisken, slik at den kan samles opp med en finmasket håv.

I alle elvene hvor isforholdene gjorde det mulig å komme til, ble det funnet betydelige mengder pukkellaksyngel. Disse ble funnet sammen med egg fra atlantisk laks som ikke var klekket enda. På de samme stedene var det også eldre yngel av atlantisk laks. Mens den atlantiske laksen blir værende i elva i 4-5 år, vandrer pukkellaksen ut i havet allerede den første våren. Hvor mange uker den blir i finnmarkselvene, og om den konkurrerer med andre fiskearter om mat i elva, er noe vi ønsker å finne svar på i årene som kommer, ifølge Fylkesmannen i Finnmark. 

Det kan bli nytt toppår i 2019
Pukkellaksen som vandrer ut i havet fra finnmarkselvene de neste ukene vil det neste året vokse seg store. De som overlever vandringen til havs vil komme tilbake i 2019 for å gyte. Den atlantiske laksen vil i de aller fleste tilfeller finne tilbake til sitt fødested når den skal gyte. Pukkellaksen derimot vil kunne spre seg til helt andre elver når den kommer tilbake til kysten. Det er derfor stor spenning knyttet til hvor mye pukkellaks som svømmer opp i finnmarkselvene sommeren 2019.

Da det var langt mindre pukkellaks som gytte i 2016, forventer vi ikke stor tilbakevandring i år. Men noen vil komme også i år. Også i Russland, hvor denne arten ble satt ut frem til 90-tallet, er det mindre pukkellaks i partallsår. Det er viktig at alle som fanger pukkellaks husker å registrere dette når fangstrapporten leveres inn, melder Fylkesmannen i Finnmark. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS