NSR-politiker: La Nordkapp få eie Nordkapp-platået
Sandra Andersen Eira, NSR, vil selge eiendommen «Nordkapp» til Nordkapp kommune.

NSR-politiker: La Nordkapp få eie Nordkapp-platået

Sandra Andersen Eira vil ha saken om Nordkapp opp i Sametinget.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.05.2018 23:30

Sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira og NSR stiller seg positive til å la Nordkapp kommune kjøpe Nordkapp-platået av Finnmarkseiendommen (FeFo), og løfter dette som en ny sak til Sametinget.  

--Vi mener at det er helt naturlig at folk på Nordkapp skal få eie Nordkapp-platået gjennom kommunen, sier Sandra Andersen Eira, sametingsrepresentant fra NSR fra Avjovári valgkrets. 

--En av målsetningene ved Finnmarksloven var at vi som bor i Finnmark skulle få styre og tjene på vår utmark, og dette kan FeFo bidra til ved å selge Nordkapp-platået til Nordkapp kommune, fortsetter Eira. 

Finnmarkseiendommens styre har i media holdt frem hensynet til samiske forhold som et argument for å ikke selge Nordkapp-platået til Nordkapp kommune. Eira kjøper ikke denne argumentasjonen: 

--Det er ikke slik at samiske interesser slipper til på Nordkapp-platået i dag, og jeg har troa på at kommunen kan ivareta samiske interesser på en bedre måte enn FeFo og Rica, fortsetter Eira. 

Eira holder frem som et forbehold at Finnmarkskommisjonens enda har til gode å kartlegge eventuelle opparbeidede bruks- eller eierrettigheter i området, og at det kan finnes rettigheter til land og vann i området som ikke er kartlagt i dag. 

Eira varsler at hun og NSR vil ta denne saken opp i juni, når hele Sametinget er samlet neste gang. 

--Eierskap og rettigheter og samspillet mellom folk i Finnmark og Finnmarkseiendommen er en viktig debatt både for samer og ikke-samer, og derfor mener jeg at det er naturlig at Sametinget behandler denne saken og tar stilling, avslutter Eira.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS