Iversen vil sikre forsvarlig luftambulansetjenester
Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet har fremmet representantforslag om ambulansetjenesten. (Illustrasjonsfoto)

Iversen vil sikre forsvarlig luftambulansetjenester

Geir Iversen er én av representantene som har underskrevet forslaget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.05.2018 21:45

Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti, er én av stortingsrepresentantene bak forslaget om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester. 

Det er senterpartirepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Siv Mossleth som ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å fremme egen sak om utvikling i luftambulansetjenesten, der en setter krav om virksomhetsoverdragelse ved eventuelle anbudsutsettelser og samtidig utreder offentlig drift.

Representantene ønsker også at regjeringen fremme forslag om lovfestede responstider for ambulansetjenesten. 

Forslaget fra Senterpartiet: 

1. Stortinget ber regjeringen fremlegge en handlingsplan for en bedre ambulansetjeneste i Norge.

2. Stortinget ber regjeringen om å sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester.

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovfestede responstider for ambulansetjenesten.

4. Stortinget ber regjeringen om å fremme egen sak om utvikling i luftambulansetjenesten, der en setter krav om virksomhetsoverdragelse ved eventuelle anbudsutsettelser og samtidig utreder offentlig drift.

5. Stortinget ber regjeringen evaluere akutthjelperordningens funksjon, utvikling og finansiering.

6. Stortinget ber regjeringen sørge for at krav til felles akuttmedisinske planer og regelmessig samarbeid med andre nødetater mellom kommuner og helseforetak forskriftsfestes i en framtidig revidert akuttmedisinforskrift.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS