Fylkesmannen har høynet beredskapen

Beredskapsnivå 1 – situasjonsovervåking i Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.05.2018 20:50
Sist oppdatert : 09.05.2018 20:52

Fylkesmannen i Finnmark vurderer beredskapssituasjonen knyttet til ambulanseflyene i Finnmark som alvorlig og har etablert beredskapsnivå 1 – situasjonsovervåking.

Den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark består blant annet av ambulansetransport i form av fly, bil, helikopter og båt. Den spesielle demografien og geografien gjør at kombinasjonen av disse er nødvendig.

--I Finnmark brukes ambulansefly i mye større grad som hovedtransportmiddel for akuttpasienter enn i resten av landet. Innbyggerne våre er avhengige av en operativ ambulanseflytjeneste for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner. De andre transportmidlene (helikopter, bil) har ikke samme rekkevidde og hastighet som ambulanseflyene. Den ustabiliteten vi nå har i ambulanseflytjenesten, rammer derfor helseberedskapen i Finnmark hardt, melder Fylkesmannen i Finnmark på eget nettsted

--Kapasitetsproblemene for ambulanseflyene kan ikke kompenseres fullt ut ved å sette inn andre transportmidler. Den nåværende situasjonen gir risiko for at pasienter ikke får tilgang til nødvendig helsehjelp i rett tid. Dette medfører fare for liv og helse for pasienter i Finnmark. Situasjonen ser også ut til å kunne vedvare over tid, og kan forverres, ifølge Fylkesmannen i Finnmark. 

--Vi skal ivareta vår rolle som bindeledd mellom tjenesteutøvere og sentrale myndigheter. Vi har bedt kommunene om å holde oss orientert om situasjonen og hvordan de håndterer den. Vi ber om dette for å få en samlet oversikt over konsekvensene i hele fylket, slik at vi kan rapportere videre til sentrale myndigheter, har Fylkesmannen i Finnmark skrevet på eget nettsted. 

Fylkesmannen i Finnmark mottar daglige rapporter fra Finnmarkssykehuset om kapasiteten i tjenesten og vi har løpende dialog med Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Nordland.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS