Vi bruker mindre strøm hjemme
Strømforbruket har gått ned. (Illustrasjonsfoto)

Vi bruker mindre strøm hjemme

Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.05.2018 21:45

Strømforbruket per husholdning i Norge har gått ned siden 1993. Mens velstandsøkningen har i samme periode sørget for at strømforbruk på hytter er tredoblet.

SSB-rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017» har sett på strømforbruket til blant annet husholdninger. Ifølge rapporten lå strømforbruket i de første årene av perioden per husholdning rundt 18 000 kWh med en topp i 1996 på om lag 18 600 kWh. Deretter var det en nedadgående tendens i strømforbruket per husholdning og var i 2003 kommet ned på rundt 15 500 kWh. Siden 2003 har forbruket per husholdning svingt innenfor intervallet 15 500 – 17 500 kWh og var om lag 16 000 kWh i 2016, melder Statistisk sentralbyrå

--Svingningene i strømforbruket fra ett år til ett annet skyldes i stor grad forskjeller i temperatur siden en stor andel av husholdningenes strømforbruk går til oppvarming av bolig. Ser man på forbruket per husholdning i løpet av hele perioden, har det vært en klar nedgang i det underliggende strømforbruket i husholdningene, sier seniorrådgiver Magne Holstad i Statistisk sentralbyrå som har vært med på å utarbeide rapporten.

I rapporten vises det til at det er flere grunner til at strømforbruket går ned.

--Høyere strøm­priser påvirker forbruket gjennom en substitusjons- og inntektseffekt. Når strøm­prisen øker relativt til prisen på andre alternative oppvarmingskilder som ved og lett fyringsolje, vil husholdningene ønske å bruke mindre elektrisitet, sier Holstad.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS