Fylkesutvalget i Finnmark: -Sterk bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten
Fylkesutvalget i Finnmark er bekymret for beredskapen i fylket. (Illustrasjonsfoto)

Fylkesutvalget i Finnmark: -Sterk bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten

Fylkesutvalget i Finnmark mener det opprinnelige beredskapsnivå kommer på plass igjen umiddelbart.
Politikk
Publisert : 10.05.2018 01:35

Fylkesutvalget i Finnmark er sterk bekymret over den uro og ustabilitet som har oppstått innen luftambulansetjenesten.

I Nord-Norge brukes ambulansefly i mye større grad som primærtransportmiddel for dårlige pasienter, sammenliknet med resten av landet. Innbyggerne i Nord-Norge er derfor avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner. 

Muligheten for at pre-hospitale tjenester kan iverksettes raskest mulig, i kombinasjon med hurtig transport med luftambulansetjenesten til det aktuelle sykehus, vil ofte kunne utgjøre store forskjeller i skadeomfang, senskader og i verste fall risikoen for å dø for innbyggerne i vår landsdel.

Den siste uken har vi sett flere eksempler på situasjoner der man i distriktskommuner med lang avstand til sykehus har måttet håndtere forhold som kunne blitt kritisk som følge av manglende transport med luftambulanse.
 
Kommunenes fastleger, legene på sykehusene og legene i luftambulansetjenesten har alle ropt sitt varsko angående den situasjonen vi nå befinner oss i.

Fylkesutvalget i Finnmark synes det er positivt at Helse Nord 7. mai har lansert avbøtende tiltak, men de konkrete tiltak er ikke tilstrekkelige. 

Finnmarks befolkning har krav på at det opprinnelige beredskapsnivå kommer på plass igjen umiddelbart.

Fylkesutvalget i Finnmark krever at helseministeren (som øverste ansvarlig) umiddelbart får på plass løsninger sammen med Helse Nord og Luftambulansens Helseforetak, som sikrer en luftambulansetjeneste på et normalt nivå. Det er 14 måneder til ny operatør er på plass, og en løsning med back-up fra forsvaret anses ikke som tilfredsstillende frem til 1. juli 2019. 

Fylkesutvalget i Finnmark forventer også at helseministeren, som øverste ansvarlig, pålegger Helse Nord snarest å gjennomføre en Risiko- og sårbarhetsanalyse av den oppståtte situasjonen. Parallelt med dette ber vi om at Riksrevisjonen snarest får i oppgave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirkninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning, samt avdekke viktige læringseffekter som grunnlag for beslutninger om fremtidig eierskap til og organisering av luftambulansetjenestene i Norge.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS