Et enstemmig nei til strukturering av sjarkflåten
Fylkesutvalget i Finnmark sier nei til strukturering av sjarkflåten. (Illustrasjonsfoto)

Et enstemmig nei til strukturering av sjarkflåten

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet har vært behandlet i Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.05.2018 05:36

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å legge til rette for strukturering og reduksjon av sjarkflåten, men det vil ikke fylkesutvalget i Finnmark ha noe av. 

Fylkesutvalget behandlet høringsforslaget på møtet 8. mai. 

Fylkesutvalget stiller spørsmålstegn ved at departementet presser på for økt strukturering og ytterligere privatisering av fiskeressursene uten at det på noen måte er avgjort hva som skal skje med strukturkvotene når tidsbegrensningen for dagens ordninger på 25 og 20 år utløper, melder Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Fylkesutvalget anbefaler blant annet at det blir gjennomført en grundig evaluering av strukturkvoteordningen med avklaring hvordan strukturkvotene skal håndteres når tidsbegrensningen går ut. I denne sammenhengen viser fylkesutvalget til at det som et minimum bør avklares og redegjøres for hvorvidt målet med det framtidige kvotesystemet er at det skal regulere privateide fiskeressurser verdsatt til en høyest mulig pris. Eller om det fortsatt skal være et mål å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning av fellesskapets ressurser, og som sikrer bo- og sysselsetting i kystsamfunnene for gjeldende og kommende generasjoner.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS