Ber helseministeren gripe inn
Regionrådene Finnmark mener luftambulansetjenesten ikke er tilfredsstillende for tiden. (Illustrasjonsfoto)

Ber helseministeren gripe inn

Felles uttalelse fra regionrådene i Finnmark og brev til helseminister Bent Høie (H).
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.05.2018 11:00

Regionrådene i Finnmark har gått sammen om en felles uttalelse om problemene i luftambulansetjenesten.

--Vårt krav er at helseministeren (som øverste ansvarlig) umiddelbart får på plass løsninger sammen med Helse Nord og Luftambulansens Helseforetak, som sikrer en luftambulansetjeneste på et normalt nivå. Det er 14 måneder til ny operatør er på plass, og en løsning med back-up fra forsvaret anses ikke som tilfredsstillende frem til 1. juli 2019, heter det i en uttalelse fra regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark.

--Vi forventer også at helseministeren, som øverste ansvarlig, pålegger Helse Nord snarest å gjennomføre en Risiko- og sårbarhetsanalyse av den oppståtte situasjonen. Parallelt med dette ber vi om at Riksrevisjonen snarest får i oppgave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirkninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning, samt avdekke viktige læringseffekter som grunnlag for beslutninger om fremtidig eierskap til og organisering av luftambulansetjenestene i Norge. Det har regionrådene skrevet i brevet til helseministeren. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS