Vis respekt for naturkreftene
Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har ansvaret for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som står får rassikring og flomvern i de bebodde områdene.

Vis respekt for naturkreftene

Olje- og energiminister Terje Søviknes vil jobbe igjennom listen med identifiserte rassikringsbehov.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 25.04.2018 21:59

Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) mener alle som bor og ferdes i de rasutsatte områdene, må vise respekt for naturkreftene og følge med på Varsom.no. 

--Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har en liste med identifiserte rassikringsbehov på 2,5 milliarder kroner. Vi må jobbe igjennom listen med sikringstiltak. I år har det blitt bevilget 355 millioner kroner til ras- og flomsikring av boligområde, sier Søviknes. 

--Det viktigste er å hindre at kommuner legger ut nye boligfelt i de rasutsatte områdene. Derfor er skredsonekart og flomsonekart viktige og NVE bistår kommunene i dette arbeidet, sier Søviknes.

--Samferdselsministeren har ansvaret for skredsikring av vegene og jeg kan love at dette er noe Ketil Solvik-Olsen er opptatt av og jobber med å få mer penger til, sier Terje Søviknes. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS