Overskudd på seks millioner kroner
Rådmann Raymond Robertsen redegjorde for kommunestyret om den økonomiske situasjonen.

Overskudd på seks millioner kroner

Rådmannen mener Nordkapp kommune fortsatt må jobbe med å kutte kostnader.
Nordkapp-budsjettet 2017
Raymond Elde
Publisert : 25.04.2018 05:31

Rådmannen i Nordkapp er bekymret for driften til tross for at regnskapet for 2017 viser et overskudd på seks millioner kroner. 

--Det er økte skatteinntekter som er hovedårsaken til overskuddet. Fortsatt bruker vi mer penger enn budsjettert, sa rådmann Raymond Robertsen i orienteringen til kommunestyret. 

--Legetjenesten, NAV, fellestjenesten og sentraladministrasjonen holdt seg innenfor budsjettet. Helse- og omsorg, næring og teknisk sektor brukte mer penger enn budsjettert, sa Robertsen. 

--Selv om overskuddet er 3,1 millioner kroner over budsjettet må vi fortsette arbeidet med å kutte kostnader, sa Raymond Robertsen. 

I juni skal kommunestyret vedta regnskapet og da blir det bestemt hvilken fondsavsetninger som Nordkapp kommune skal gjøre. 

!Rådmannens powerpoint presentasjon.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS