Behov for mer plass til parkering og bebyggelse på Nordkapp?
Foran styremøtet i FeFo er ett av spørsmålene om det er behov for mer plass til parkering og bebyggelse på Nordkapp? (Illustrasjonsfoto)

Behov for mer plass til parkering og bebyggelse på Nordkapp?

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) forbereder seg nå til å behandle områdeplanen for Nordkapp-halvøya.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.04.2018 13:43

På styremøtet onsdag 18. og torsdag 19. april skal styret i FeFo behandle saken om områderegulering for Nordkapp-halvøya. 

I dokumentet til styremedlemmene skriver FeFo-direktøren, at FeFo kan ikke være ansvarlige for drift og vedlikehold for tiltak (stier, gapahuker, sikringshytter mv.) som tilrettelegger for friluftsliv/reiselivet. FeFo kan avstå grunn eller inngå avtale for tiltak i tråd med områdeplanen, men dette forutsetter en ansvarlig avtalepart som påtar seg driftsansvaret for tiltakene. Det kan enten være reiselivsnæringen alene, eventuelt i samarbeid med kommunen og/eller turlaget.  Omfanget av tilretteleggingstiltakene bør defineres nærmere i planen slik at det framgår klart hvilket omfang og utforming tilrettelegging skal ha.

I områdeplanen for Nordkapp-halvøya blir det foreslått å sette av et nytt areal til offentlig parkering vis-a-vis eksisterende parkering og nytt areal til servicebygg. Om planen godkjennes slik den foreligger må det inngås festekontrakt for arealene avsatt til ny parkering og servicebygg med den aktøren som skal drive dette. Dette forutsetter at ANS Nordkapp 1990 frasier seg festeretten for det gjeldende arealet. Selv om festekontrakten skal reforhandles er det lite sannsynlig at de frivillig vil frasi seg denne delen av festet, noe de også tydelig har signalisert. Det vil innebære at kommunen må ekspropriere festeretten for de aktuelle arealene til ny parkering og servicebygg. Det knytter seg en viss usikkerhet om dette lar seg gjennomføre, ifølge dokumentet til FeFo-styret. 

FeFo ber kommunen foreta en grundig vurdering av om det faktisk er behov for å avsette mer areal til parkering og bebyggelse på Nordkapp-platået. Det er tidligere i planprosessen blitt vurdert at bygningsmasse og opparbeiding av areal bør begrenses for ikke å forringe naturopplevelsen på Nordkapp. Etter det FeFo har fått opplyst fra Rica er eksisterende opparbeidet areal mer enn tilstrekkelig for å dekke behovet for parkering på Nordkapp, ifølge saksfremlegget til styremøtet i FeFo. 

Uttalelse til områderegulering av Nordkapp-halvøya, fefo.no.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS