Mener Johan Castberg er en milepæl for Nord-Norge
I proposisjonen er det ingen ting om Veidnes-terminal. (Illustrasjonsfoto)

Mener Johan Castberg er en milepæl for Nord-Norge

Regjeringen anbefaler ovenfor Stortinget utbygging av Johan Castberg.
Olje – Sarnes
Publisert : 10.04.2018 14:43
Sist oppdatert : 10.04.2018 18:51

Regjeringen har lagt fram en proposisjon for Stortinget om utbyggingsplanen for Johan Castberg-feltet.

Det står ingen ting i proposisjonen om at det skal bygges en terminal på Veidnes. 

--Utbyggingen av Castberg-feltet er et gigantisk industriprosjekt med høy lønnsomhet. Næringslivet i nord vil få nye forretningsmuligheter og oljemiljøene i Hammerfest og Harstad vil bli styrket. Jeg har stor tro på at olje og gass vil bety enda mer for den nordlige landsdelen framover. Statoil har på vegne av eierne lagt fram en god plan for utbygging og drift som regjeringen anbefaler godkjent, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en pressemelding. 

Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet ble levert til myndighetene 5. desember 2017.

Regjeringen har lagt Castberg-utbyggingen fram for Stortinget og anbefaler at utbyggingsplanen blir godkjent med enkelte vilkår knyttet til god ressursforvaltning og sikker drift.

Johan Castberg er den tredje feltutbygging i Barentshavet, av det hittil største norske oljefeltet i havområdet. Søviknes mener feltet vil gi store ringvirkninger både i utbyggings- og driftsfasen, og skape store verdier for felleskapet gjennom inntekter til staten og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen,

Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3), eller 558 millioner fat olje. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede investeringer til utbygging av Castberg-feltet er 47,2 milliarder 2017-kroner. Forventet nåverdi før skatt med syv prosent realrente er beregnet til 74,2 milliarder 2017-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 31 dollar per fat.

Nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen er av operatøren beregnet til om lag 47 000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 2017–2024. I driftsperioden er nasjonale sysselsettingsvirkninger beregnet til i overkant av 1 700 årsverk i et normalt driftsår. Utbyggingen vil gi positive ringvirkninger for Nord-Norge både i utbyggings- og driftsfasen. Samlede regionale sysselsettingsvirkninger i Nord-Norge i utbyggingsfasen er beregnet til om lag 1 750 årsverk, hvorav i overkant av 700 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Årlige regionale sysselsettingsvirkninger i driftsfasen er beregnet til om lag 470 årsverk i et normalt driftsår, hvorav 265 årsverk i Nord-Troms og Finnmark. Operatøren planlegger å legge driftsorganisasjonen til Harstad og helikopter- og forsyningsbasen til Hammerfest.


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS