Enighet om EUs tredje energimarkedspakke
Fra venstre Per Espen Stoknes, Ketil Kjenseth, Tina Bru, Espen Barth Eide, Terje Halleland (Foto: Morten Kjennerud, Arbeiderpartiet)

Enighet om EUs tredje energimarkedspakke

Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.03.2018 23:30

Saksordfører Espen Barth Eide (Ap) er svært glad for at de fem partiene har kommet fram til en bred enighet om viktige og klare prinsipper i norsk energipolitikk som skal ligge til grunn for en innlemmelse.

--Med dette sikrer vi at vårt felles eierskap til vannkraftressursene ligger fast. Jeg er også glad for at vi har fått på plass en viktig justering i energiloven som gir reguleringsmyndigheten RME begrenset myndighet, slik at vi sikrer politisk kontroll over energipolitikken. Norge er en stor energinasjon, og vårt kraftmarked har i flere tiår vært del av et fellesnordisk marked som nå integreres i Europa. Som stor eksportør av gass er det viktig for Norge å ha ryddige markedsforhold og like konkurransevilkår. For Arbeiderpartiet har det også vært svært viktig å slå fast at Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser, sier Eide.

Høyres Tina Bru sier det er gledelig at Høyre, FrP, Venstre, Ap og MDG nå har kommet til enighet rundt EUs tredje energimarkedspakke.

--Dette er en sak av nasjonal betydning, og det er derfor særdeles viktig med bred forankring i Stortinget. Gjennom avtalen sikrer vi trygg og forutsigbar tilgang til strøm for norsk næringsliv og forbrukere, samtidig som vi bidrar med vår fornybare kraft og naturgass inn på det europeiske markedet. Der er vi nå med på å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi, og slik kutter vi utslipp i Europa samtidig som vi sikrer norsk næringsliv og skaper verdier for våre lokalsamfunn. Til sammen gir det en vinn-vinn situasjon som vi som nasjon kan være fornøyde med, sier Bru.

Fremskrittspartiets Terje Halleland påpeker at innlemmelse av den tredje energimarkedspakken har vært en lang og kompleks prosess, hvor det i den offentlige debatten har hersket stor grad av usikkerhet rundt hva dette faktisk betyr.

--Den avtalen og de revideringer de fem partiene har blitt enige om, svarer opp mye av usikkerheten, og viser at man har tatt innspillene fra folk flest på alvor. Norske energiressurser skal fortsatt være på norske hender, og vi har tydelig avgrenset den myndighet RME skal ha. Det at disse fem partiene har blitt enige, er viktig for å sikre forutsigbare rammevilkår og fortsatt markedstilgang for norske eksportbedrifter. Vi har gjennom tiår sikret høy grad av verdiskaping og arbeidsplasser i Norge gjennom å eksportere energi. Det skal vi også gjøre i tiårene framover, av hensyn til norsk økonomi og vår felles velferd, sier Halleland.

Komitéleder Ketil Kjenseth fra Venstre legger vekt på at EUs tredje energimarkedspakke sikrer Norge adgang til et voksende eksportmarked og et stabilt krafttilbud her hjemme.

--Samtidig kan energisamarbeidet bidra til å kutte klimagassutslippene i Europa. Dette vil gi betydelige gevinster for Norge og for klimaet. Tyskland og andre land i EU skal fase ut og avvikle kull som kraftkilde de neste tiårene. Norge og Norden står klart med et fornybart batteri som store deler av vårt kontinent kan få glede av i form av lavere utslipp, mens Norge får mer igjen i norske kommunekasser og statskassa, sier Kjenseth.

MDGs Per Espen Stoknes er også fornøyd med avtalen.

--Dette er det beste for klimaet og miljøet! Vi må bidra til at Europa kommer seg fra olje, gass og kull og over til sol og vind. Det trenger Norge og Europa å stå sammen om, med ett, felles regelverk. Klimaproblemet er globalt, og da må vi samarbeide om løsningene. MDG har satt strenge krav for å si ja til Acer, som vi nå heldigvis får vedtatt. For oss har det vært avgjørende at dette ikke fører til at mer natur forsvinner i Norge, og at vi fortsatt har nasjonal kontroll over vannkraften, sier Stoknes.

(Pressemeldingen fra Ap på vegne av alle partiene)


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS