Vil selge laksetillatelser på auksjon
Regjeringen ønsker åpen auksjon av laksetillatelser. (Illustrasjonsfoto)

Vil selge laksetillatelser på auksjon

Høringsrunden for forslaget er i gang, et forslag fra regjeringen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 17.03.2018 18:00

Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.

--Vekst i lakseoppdrett kan gi arbeidsplasser langs hele kysten, og vil gi kommunene og fylkeskommunene gode inntekter. Det sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP), ifølge Regjeringen.no

Etter flere år med liten vekst, åpner regjeringen nå for mer produksjon i laksenæringen. I løpet av våren tar departementet sikte på at oppdretterne får mulighet til å by på nye laksetillatelser.

Regjeringen foreslår å selge de nye tillatelsene gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder. Dette forslaget har blitt sendt på høring, og høringsfristen er 18. april 2018.

--Auksjonsformen legger til rette for at alle som er interessert kan delta, også små og mellomstore selskaper. Man kan by på det antall tonn man ønsker. Det betyr at oppdrettere kan by på en mengde som er mindre enn en hel tillatelse, og det kan være gunstig, kanskje særlig for mindre aktører, sier Sandberg.

Veksten i laksenæringen kommer etter at det nye trafikklyssystemet ble innført, som legger opp til vekst der det er bærekraftig. I tråd med Stortingets vedtak har regjeringen åpnet for at næringen kan vokse til sammen seks prosent i områder som har fått grønt lys. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten på auksjon.

Pengene som oppdrettsselskapene betaler for å vokse går inn i Havbruksfondet, og 80 prosent fordeles til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Hittil i år har fondet fått inn 750 millioner kroner, som igjen skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner med oppdrett. I tillegg kommer inntektene fra auksjonen som nå er foreslått.


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS