Ber fylkene søke om å få lokalt mobbeombud
Kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Regjeringen.no)

Ber fylkene søke om å få lokalt mobbeombud

Oppfordring fra regjeringen om å søke om mobbeombud.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.03.2018 05:31

15. mars er fristen for å søke om å få mobbeombud i fylkene.

--Alle barn har rett til et trygt og godt miljø, og en barnehage og skole fri for mobbing. Derfor er det viktig at alle fylker får på plass egne mobbeombud. Det gjør veien til hjelp kortere for barn og foreldre, sier kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding. 

I januar ble alle fylker invitert til å delta i regjeringens nye nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker. Egne mobbeombud skal bidra til å styrke det lokale arbeidet mot mobbing i barnehager og skoler.  

I dag er det kun fem fylker som har egne mobbeombud. Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker. Finansieringen skal være et spleiselag mellom fylkeskommunene og staten. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget fire millioner kroner som skal dekke de statlige kostnadene.

Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier. Ordningen skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om mobbesaker i videregående skole.

--Mobbing er forferdelig for barn som rammes, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Arbeidet med mobbing må derfor starte tidlig og allerede i barnehagen, sier Sanner.


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS