Arktisk jernbaneforbindelse får konsekvenser for samer
Jernbane mellom Rovaniemi-Kirkenes blir utredet. (Illustrasjonsfoto)

Arktisk jernbaneforbindelse får konsekvenser for samer

Jernbanedirektoratet har vært med på arbeidet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 17.03.2018 21:45

Det finske transport- og kommunikasjonsministeriet har mottatt en rapport fra det finske trafikverket om mulighetene for en jernbane mellom Finland og isfrie arktiske havner. 

Fra norsk side har Jernbanedirektoratet bidratt i arbeidet.

--Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ifølge Regjeringen.no

Rapporten vurderer mulige forbedringer i Finlands transportforbindelser mot nord for å åpne nye ruter for import og eksport. Fire alternative korridorer har blitt utredet: Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik, Kolari-Skibotn-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes og Kemijärvi-Murmansk. På overordnet nivå har man blant annet gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunn ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes- alternativet.

Konsekvenser for samer og naturområder 
En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder. For å ivareta samiske interesser, må Sametinget konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og i eventuelle videre utredninger, ifølge Samferdselsdepartementet. 


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS