Finnmark skaper minst verdier totalt sett
Honningsvåg havn, ett av stedene med mange fiskere. (Arkivfoto)

Finnmark skaper minst verdier totalt sett

Faktisk.no har sjekket påstanden til Geir Wulff, redaktør i Ságat.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 14.03.2018 01:30

Fylkesfordelt nasjonalregnskap viser at Finnmark er fylket som skaper minst verdier totalt sett. Justert for antall innbyggere havner Finnmark midt på treet, ifølge Faktisk.no

Det er Geir Wulff, redaktør i Ságat, som påstod at Finnmark er det fylket som reelt sett bidrar mest til AS Norge, en påstand Faktisk.no har sjekket. 

Finnmark har store naturressurser i form av fisk, olje og gass. En del av disse verdiene hentes opp av bedrifter og personer utenfor fylket, og er vanskelig å fordele fylkesvis. Selv hvis vi justerer sjenerøst for dette, er det ikke nok til at Finnmark havner på topp. Dette ifølge Faktisk.no. 

I nasjonalregnskapet blir verdiskapningen, brutto nasjonalprodukt fordelt både fylkesvis, per innbygger og per sysselsatt. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Oslo har den høyeste verdiskapningen per sysselsatt. Hver arbeidstaker i Oslo bidro med 23 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Finnmark kommer tredje dårligst ut med en verdiskapning per sysselsatt på 84 prosent av landsgjennomsnittet.

Det totalt bruttoproduktet for hvert fylke, viser at Oslo bidrar soleklart mest til verdiskapningen i Norge med sine 500 milliarder kroner i 2015. Dette er rundt 17 ganger mer enn bidraget fra Finnmark.

I absolutte tall er Finnmark det fylket som bidrar minst til verdiskapningen i Norge, ifølge Faktisk.no. 

Om Faktisk 
Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. 

Faktisk.no ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS