Nesseby-dommen er klar og FeFo mener det er en viktig avklaring
Først og fremst er vi fornøyde med at vi får en endelig avklaring», sier FeFo-direktør Jan Olli. Her er han under forhandlingene i Høyesterett i januar 2018. (Foto: FeFo)

Nesseby-dommen er klar og FeFo mener det er en viktig avklaring

FeFo skal eie og forvalte grunnen og naturressursene i tvisteområdet.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 09.03.2018 11:00

FeFo tar Nesseby-dommen til etterretning. FeFo-direktøren er fornøyd med en avklaring, og håper dommen i Høyesterett bidrar til ro omkring rettsforholdene i Finnmark.

Fredag 9. mars var dommen klar: Høyesterett slår fast at FeFo fortsatt skal eie og forvalte grunnen og naturressursene i tvisteområdet i Nesseby på vegne av fylkets innbyggere.

--Dette er en sak som vil få betydning for videre praksis. Derfor var det viktig for oss å prøve utmarksdomstolens konklusjon i Høyesterett. Først og fremst er vi fornøyd med at vi får en endelig avklaring. Dommen legger føringer, som vi håper vil bidra til ro omkring rettsforholdene i Finnmark, sier direktør Jan Olli i en pressemelding. 

FeFo valgte å anke utmarksdomstolens dom av 23. januar 2017, der innbyggerne i et område i Nesseby ble tilkjent eksklusiv rett til jakt, fiske og multeplukking på et areal på om lag 400 kvadratkilometer.

Høyesterett har kommet til at Nesseby bygdelag ikke har opparbeidet eksklusiv rett til utmarksressursene i det aktuelle området, men at de har selvstendige bruksrettigheter ivaretatt gjennom Finnmarksloven.

Lokale har rettigheter
Olli var til stede i Høyesterett under opplesningen av dommen, fredag.
Finnmarkskommisjonen konkluderte i sin rapport i 2013 med at lokalbefolkningen har selvstendige-, men ikke eksklusive bruksrettigheter i tvisteområdet. Dette forplikter FeFo.

--Finnmarkskommisjonens konklusjon om at lokalbefolkningen har opparbeidet rettigheter til utmarka, står godt. Det påhviler et stort ansvar for FeFo å etterleve- og operasjonalisere det. Det blir en stor og viktig jobb fremover. Vi vil fortsette med et godt og nært samarbeid med bygdelag og alle andre som bor i Finnmark, sier Jan Olli.

Nesseby-saken er behandlet som plenumssak i Høyesterett. I tillegg til at saken er av prinsipiell betydning og vil legge føringer, har FeFos holdning vært at en avgjørelse i Høyesterett vil styrke legitimiteten for fremtidig forvalter, uavhengig av hvem det måtte bli. I tillegg vil det bidra til å skape ro omkring rettighetsforholdene i Finnmark.

--Å få ro om rettsforholdene har vært viktig for oss, og vi vil bidra til dette. Vi tar dommen i Høyesterett til etterretning. Vi skal nå lese dommen nøye og sette oss grundig inn i innholdet, sier FeFo-direktøren.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS