Nordkapp Arbeiderparti vil ikke kreve tariffavtale
Årsmøte i Nordkapp Arbeiderparti.

Nordkapp Arbeiderparti vil ikke kreve tariffavtale

Det var Marith Bakkevoll hadde sendt inn forslag til årsmøte.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.03.2018 09:45

Årsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti vil ikke pålegge formannskapsgruppa og kommunestyregruppa å kreve tariffavtale og lærlinger ved alle kommunale anskaffelser. 

Det var medlem Marith Bakkevoll som hadde sendt inn forslag om at kun firma som har tariffavtaler og lærlinger kan jobbe for Nordkapp kommune. 

Styret mente «skal» var altfor stengt krav og ba årsmøtet støtte forslaget om Nordkapp kommune skal ha som intensjon om krav til tariffavtale og lærlinger. 

Enstemmig årsmøtevedtak:
«Nordkapp Arbeiderparti skal arbeide for at Nordkapp Kommune skal ha som intensjon at leverandører av tjenester (ved anbud og kjøp av tjenester) skal ha tariffavtale med sine ansatte og også påse at en del av jobben skal utføres av lærlinger.» 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS