Styrket dialog omkring FeFo i Sametinget
Fra venstre: Ronny Wilhelmsen, Silje Karine Muotka og Runar Myrnes Balto.

Styrket dialog omkring FeFo i Sametinget

NSR og Arbeiderpartiet er enige om styrket dialog i prosessene i FeFo.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.03.2018 11:00

Det er enighet om flere tiltak for å styrke dialogen omkring arbeidet i styret i FeFo. Det innebærer at det skal bli lagt til rette for styrket dialog mellom styrerepresentantene og Sametinget. Det er også enighet om at når Sametinget har styreleder bør denne komme fra flertallsgrupperingen.
 
Et ønske er at Sametingets oppnevnte styremedlemmer til FeFo skal løfte spørsmål om ny konstituering av styret som sak i FeFo-styret. Sametingets representanter vil uansett opptre samlet i lederspørsmålet ved eventuell ny konstituering av styret og ved neste mulighet til å få styreleder i 2020. 
 
--Jeg er tilfreds med at vi har kommet til en enighet om styrelederspørsmålet og om hvordan vi skal få til et arbeid med god dialog i årene fremover. At vi på Sametinget har kommet til en samforståelse mener jeg viktig for samiske interesser i Finnmark, sier Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder i NSR, i en pressemelding. 

--Arbeiderpartiet har lagt til grunn at det viktigste er at styret arbeider i tråd med formålsparagrafen i Finnmarksloven. Styrerepresentantene er valgt av Sametinget og representerer oss alle i utøvelsen av dette vervet. Vi har tatt initiativ til styreseminar for å sikre en god profesjonalisering og rolleavklaring sier Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet.
 
I tillegg til ledervalg og tett dialog består enigheten av at Sametingets plenum vil behandle en sak som omhandler forholdet og dialogen mellom plenum, rådet og styrerepresentantene. Det planlegges også å arrangere et styreseminar der alle styremedlemmene med varaer vil være til stede og der gruppeledere fra alle partier på Sametinget vil være invitert.
 
--Både plenumssaken og seminaret vil bidra til at beslutningene som blir tatt i FeFo-styret vil oppnå en bredere forståelse og vil bidra til styrket tillit. Samarbeid i denne sammenhengen, og vi har alle en forpliktelse overfor det samiske samfunnet å ha tett dialog om oppfølgingen av Finnmarksloven, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Da Raymond Robertsen sist ble valgt til styreleder i FeFo, ble ikke Sametingets representanter i styret enige om ny styreleder. Det var i utgangspunktet Sametingets tur til styreledervervet i FeFo. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS