Felles logo og profil for bibliotekene i Finnmark
Felles profil for bibliotekene i Finnmark.

Felles logo og profil for bibliotekene i Finnmark

Finnmarksbibliotekene skal være gjenkjennelig for befolkningen i fylket.
Kultur
Raymond Elde
Publisert : 07.03.2018 05:31

Gjennom vinteren har folkebibliotekene og bokbussene i Finnmark samarbeidet tett for å bli mer synlige og laget felles profil, logo, nye nettsider.

--Målet med profilen er at Finnmarksbibliotekene skal være lett gjenkjennelig og tilgjengelig for brukerne sine. Du skal kunne kjenne igjen bibliotek og bibliotektilbud uavhengig av hvor i fylket du måtte befinne deg, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen i en pressemelding. 

Utviklingen av den nye profilen er en del av det treårige prosjektet Finnmarksbibliotekene som har hatt som mål å skape bedre bibliotektjenester til innbyggerne i Finnmark. I tillegg til ny profil og økt synlighet har prosjektet hatt fokus på formidling og på nettverksbygging.

Logo og profil 
Profilen er utviklet av Reklamehuset Nord i samarbeid med bibliotekarer i fra hele Finnmark. Logoen til Finnmarksbibliotekene er løftet frem av elementer som er viktig i bibliotekenes hverdag som møteplass, litteratur, ny teknologi og litteratur, og at bibliotekene gir grunnlag for kunnskap og utvikling. Profilen finnes på norsk, samisk, kvensk og finsk.

--Økningen i arrangement ved bibliotekene i Finnmark viser at prosjektet har vært en stor suksess. I dag speiler bibliotekene i større grad aktiv formidling og, mangfoldet. I tillegg har vi fått etablert et tett samarbeid mellom bibliotekene, på tvers av kommunegrenser, sier Heikki Knutsen.

Finnmarksbibliotekene jobber også med nye nettsider. Knutsen. Forteller at bibliotekene om kort tid vil ha nettsider med grunnlag i felles profil og logo.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS