Fylkeskommunens anke til Høyesterett ble avvist
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark.

Fylkeskommunens anke til Høyesterett ble avvist

Dommen er nå rettskraftig.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.03.2018 05:25

Høyesteretts ankeutvalg avviste Finnmark fylkeskommunes anke torsdag. Finnmark fylkeskommune hadde anket på Hålogaland lagmannsretts dom i pensjonssaken mot Boreal, hvor fylkeskommunen ble dømt til å betale pensjonskostnader for en del ansatte i Boreal.

Det betyr at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig.
--Det er beklagelig at lagmannsrettens dom nå blir stående, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i en pressemelding. 

--For det første mener vi at lagmannsrettens dom er feil. Det er ikke rimelig at en offentlig organisasjon skal hefte for pensjonskostnadene i et privat selskap. Det var hovedgrunnen til vår anke, men det spørsmålet fikk vi altså ikke prøvd for Høyesterett. Vi mener også at lagmannsrettens dom er unøyaktig når det gjelder hvilke kostnader det konkret dreier seg om, og jeg er redd for at når denne dommen nå blir stående, så åpner det for en rekke uklarheter som må finne sin løsning gjennom nye runder i rettsvesenet. Det sier fylkesordføreren i Finnmark. 

Vassvik forteller at Finnmark fylkeskommune prøver å få klarhet hvilke kostnader som ligger i dommen fra lagmannsretten. 
--Vi har tidligere gjort beregninger som antyder at kostnadene vil være rundt 30 millioner fordelt over flere år, dette har vi tatt høyde for i de siste års budsjetter. Vi vil selvsagt gjør en ny beregning på dette nå, og jeg regner med at vi vil få omtrent samme svar. Ikke minst fordi lagmannsrettens dom på langt nær er så fordelaktig for motparten som man først kan få inntrykk av, sier hun.

Fra 2006 
Saken har en lang historie med sin bakgrunn i politiske vedtak fra 2006. Dette vedtaket resulterte i den omtvistede avtalen som ble inngått i 2007 da fylkestinget besluttet å kjøpe kontrakter om kollektivtransport fra Boreal. Tvisten om pensjonsspørsmålet var først til behandling i tingretten i 2016, da fikk Finnmark fylkeskommune medhold, men ikke i lagmannsretten i 2017. Rettsoppfatninga har endret seg fra avtaleinngåelsen og fram til i dag med tanke på hvem som hefter for pensjonskostnadene.

Det vil bli gitt en orientering om saken til førstkommende fylkesting.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS