Enige om ny reindriftsavtale
Partene ønsker flere ungdommer inn i reindriften. (Illustrasjonsfoto)

Enige om ny reindriftsavtale

Det var krevende forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og staten.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 01.03.2018 23:30

Norske Reindriftssamers Landsforbund og staten er enige om ny reindriftsavtale for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. 

Den totale rammen på avtalen er 123,1 millioner kroner, en økning på 4,5 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) synes det har vært krevende forhandlinger, men han er spesielt fornøyd med at driftstilskuddet til ungdom øker. Tilskuddet skal stimulere ungdommer til å satse på reindrift. 

Partene er også enige om økning på tilskuddet til reinbeitedistriktene. Noe av økningen er øremerket til arbeidet med styrking av satsingen på HMS, ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS