Økt innsats mot transportkriminalitet
Regionvegsjef Torbjørn Naimak. (Arkivfoto)

Økt innsats mot transportkriminalitet

Handlingsprogrammet for perioden 2018-2023 er klart.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 14.02.2018 16:00

Statens vegvesen i Nord-Norge intensiverer arbeidet mot useriøse aktører som truer trafikksikkerheten, rettferdige konkurransevilkår og det seriøse arbeidslivet.

Det blir fortsatt fokus på tungbiler og kontroll av vinterutrustning, ifølge nettstedet til Statens vegvesen

--Vi ser at utstyret på de tunge kjøretøyene har blitt betraktelig bedre etter høy kontrollaktivitet de siste vintrene. Forbedringen gjelder både norske og utenlandske kjøretøy, og det er færre tilfeller hvor vi må reagere med gebyrer, anmeldelser eller kjøreforbud. Dette viser at stor kontrollaktivitet har positiv innvirkning både på framkommelighet og trafikksikkerhet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Totalt er det 30 utekontrollører i Statens vegvesen i Nord-Norge, som kontrollerer om lag 11.000 tungbiler årlig.

I Handlingsprogrammet for perioden 2018-2023, legger Statens vegvesen opp til økt innsats mot transportkriminalitet og arbeidslivskriminalitet i vegsektoren. Vegvesenet har derfor opprettet en egen krimenhet, og i Region nord jobber to personer fulltid i denne enheten. I tillegg er mellom 5 og 7 årsverk innen tilsyn og trafikkstasjoner øremerket arbeidet med å forebygge og avdekke kriminell virksomhet.

Tilsyn med verksteder og trafikkskoler har fått stor oppmerksomhet det siste året. 12 bilverksteder er anmeldt for ulovlig verksteddrift. I tillegg har noen verksted innstilt virksomheten, mens andre har fått på plass nødvendige godkjenninger.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS