Enorm økning i antall passasjerer fra Honningsvåg til Alta
Flere tar bussen mellom Honningsvåg – Alta, og Alta – Honningsvåg. (Illustrasjonsfoto)

Enorm økning i antall passasjerer fra Honningsvåg til Alta

Se tallene Finnmark fylkeskommune har presentert, tall som viser stor økning på rute 062.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 14.02.2018 09:20
Sist oppdatert : 14.02.2018 09:24

Det var en økning på 94 prosent på rute 062, Honningsvåg – Alta og Alta – Honningsvåg, fra 2016 til 2017. 

I 2017 var det 25 445 betalende passasjerer på rute 062, en økning på 12 316 passasjerer sammenlignet med 2016. I 2016 var det 13 119 betalende passasjerer på denne ruten. 

Tall fra Finnmark fylkeskommune, viser at 1 767 701 passasjerer reiste kollektivt på land i 2017. Det er en økning på 13 prosent fra forrige år.
--Det er fint å se at hovedsatsingene ved ruteomleggingen, det vil si exspressbussene og by – og ringrutene, kan vise til en fin økning i passasjertall, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Totalt passasjerantall inkludert skoleskyss ble 1 767 701 i 2017 mot 1 564 614 reisende i 2016, noe som gir en økning på 13 prosent. 

--Det er svært hyggelig at det er positiv utvikling på antall kollektivreisende til lands i Finnmark, det sier Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for samferdsel. 

Bakken viser til at ruteomleggingen gjeldene fra 2016 nå begynner å bære frukter:
--Det er fint å se at hovedsatsingene ved ruteomleggingen, det vil si exspressbussene og by – og ringrutene, kan vise til en fin økning i passasjertall.

Expressbuss

Rutenr.

 

Betalende passasjerer 2017

Betalende passasjerer 2016

Endring

Rute 60 Alta - Kirkenes

 

4662

2812

66 %

Rute 61 Alta - Hammerfest

 

7294

 

3651

100 %

Rute 62 Alta - Honningsvåg

 

25445

13119

94 %

Rute 63 Karasjok – Hammerfest

 

22572

11179

102 %

Rute 64 Vardø - Kirkenes

 

33520

10894

208 %

Rute 66 Kirkenes - Hammerfest

 

10633

4740

124 %

Total langrute

 

104126

46405

124 %

 

Hammerfest, by - og ringrute

Rutenr.

Betalende passasjerer 2017

Betalende passasjerer 2016

Endring

130 Hammerfest Prærien - Rypefjord

181256

126388

43 %

131Hammerfest Storvannet

53190

29577

80 %

132 Hammerfest - Strømsnes - Forsøl

21351

9289

130 %

133 Hammerfest - Kvalsund

10060

5802

73 %

Total

265857

171056

55 %

 

Alta, by - og ringrute

Rutenr.

Betalende passasjerer 2017

Betalende passasjerer 2016

Endring

140  Bybuss Alta

149635

115568

29 %

141 Alta - Talvik

7920

3955

100 %

142  Alta - Rafsbotn

2661

2342

14 %

143 Alta - Eiby

1515

1051

44 %

144 Alta - Aronnes - Thomasbakken

3121

2036

53 %

Total

164852

124952

32 %

 

Kirkenes, by - og ringrute

Rutenr

Betalende passasjerer 2017

Betalende passasjerer 2016

Endring

110 Bybuss Kirkenes

9566

3854

148 %

111 Ringrute Bjørnevatn - Kirkenes

83706

61155

37 %

112 Kirkenes - Elvenes - Høybuktmoen

37250

19390

92 %

Total

130522

84399

55 %


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS