Hvorfor har finnmarkinger dårligere helse enn resten av landet?
Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel. (Foto. Finnmark fylkeskommune)

Hvorfor har finnmarkinger dårligere helse enn resten av landet?

Finnmark fylkeskommune deltar i forskningsprosjektet «Ulikhet i helse», som skal gi bedre kunnskap om folkehelse i Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.02.2018 05:25

Befolkningen i Finnmark har gjennomgående dårligere helse enn folk i andre deler av landet. Samtidig viser studier at det er forskjeller mellom grupper av befolkningen i fylket. 

--Det vil være interessant å vite hvilke forskjeller som gjør seg gjeldende og hva som kan forklare disse forskjellene, sier Geir Ove Bakken, hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel, i en pressemelding. 

For å få kunnskap om sammenhenger mellom ulike helseforhold og ulike typer lokalsamfunn i Finnmark benyttes data fra urbankommunen Alta, kystkommunen Hasvik og den samiske kommunen Kautokeino. 

Folkehelseprofilen sier noe om at gjennomsnittlig forventet levealder for menn i Hasvik er 69,5 år mot resten av landet 78,5 år. Gjennomsnittlig forventet levealder for kvinner i Kautokeino er 83,5 år.

--Hvorfor har vi de forskjellene i Finnmark, og hva kan vi gjøre med det? Det er disse forskjellene vi ønsker å få svar på, sier hovedutvalgslederen.

Hva skaper dårlige helsevilkår?
Siden befolkningen i Finnmark ligger dårlig an på målbare helseindikatorer, er det et stort behov for kunnskap om hva som skaper dårlige helsevilkår for befolkningen.

--Helsepotensialet til befolkningen blir ikke utnyttet når det er sosiale grupper som lever et kortere og mer helseskadelig liv enn andre. Vi har trenger arbeidskraft i Finnmark og derfor må vi ta vare på oss selv og hverandre, sier Bakken.

Ulikhet i helse har sammenheng med levevilkår i sin videste betydning. Forskningsprosjektet er rettet mot å få kunnskap om faktorer som hindrer befolkningen i Finnmark i å oppnå sitt helsepotensiale.

--Finnmark har ikke vært prioritert innen folkehelseforskning. Det at vi klarer å hale i land et forskningsprosjekt som retter seg mot det systematiske folkehelsearbeidet i Finnmark er et steg i riktig retning, avslutter Bakken. 

Det er Finnmark fylkeskommune som i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, Nord Universitet og Universitet i Bergen har initiert forskningsprosjektet «Hvordan påvirker sosiokulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark», også kalt «Ulikhet i helse».


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS