Kraftlagssjefer ber Stortinget legge bort det funksjonelle skillet
Repvåg Kraftlag er ett av selskapene som ber Stortinget snu. (Arkivfoto)

Kraftlagssjefer ber Stortinget legge bort det funksjonelle skillet

Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen er én av dem som har undertegnet innlegget som har blitt sendt ut.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.02.2018 11:00

I et leserinnlegg ber kraftlagssjefer om at Stortinget må stemme både med hjertet og med hodet.

Stortinget skal stemme over forslaget som skraper kravet om funksjonelt skille for selskap med under 30.000 kunder. Det er viktig at de stemmer for at små selskaper skal få drifte videre uten unødig byråkrati og kostnadsbyrde. Dette blir samtidig en stemme for opprettholdelsen av kompetansearbeidsplasser i distriktene. Dette mener Jon-Eirik Holst (adm. dir. Hammerfest Energi), Per-Erik Ramstad (adm. dir. Alta Kraftlag), Oddbjørn Samuelsen (elverksjef Repvåg Kraftlag), Håvard Pedersen (elverksjef Nordkyn Kraftlag), Ole G. Thomassen (adm. dir. Luostejok Kraftlag), Erling Martinsen (adm. dir i Ymber) og Asle Strand (direktør KS Bedrift Energi) i et leserinnlegg publisert i Radio Nordkapps portal

I 2016 ble det vedtatt at kraftselskap må innføre et selskapsmessig og funksjonelt skille, en lovendring som trer i kraft i 2021. Dette kravet innebærer at nettet må skilles ut i et eget selskap. Ledelsen i morselskapet får ikke ha ledende stillinger i nettselskapet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet hevder at lovendringen skal sørge for at nettet er «nøytralt» og kunden ikke betaler for annen virksomhet i kraftselskapet gjennom tariffen.

De daglige lederne i selskapene mener myndighetene ønsker å tvinge frem oppkjøp og fusjoner i bransjen, slik at antallet nettselskap i landet blir færre og større.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS