Vil ha flere sørsamiske og lulesamiske lærere
Samiske elever har krav på samisk opplæring. (Illustrasjonsfoto)

Vil ha flere sørsamiske og lulesamiske lærere

Det er stort behov for å utdanne lærere i både lulesamisk og sørsamisk.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 10.02.2018 02:00

I løpet av de neste ti årene er det behov for å utdanne flere lærere i både lulesamisk og sørsamisk. Hvis det ikke rekrutteres flere lærere i disse språkfagene, er det en fare for at elevene ikke får oppfylt sin rett til samisk opplæring.

--De siste ti årene har det vært en vekst i antall elever som ønsker å lære seg lulesamisk, og behovet vil øke fremover. For å sikre nok lærere som kan undervise i de samiske språkene, styrker regjeringen nå satsingen på lærere i sørsamisk og lulesamisk med 2,5 millioner kroner, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), ifølge Regjeringen.no

Det er Utdanningsdirektoratet som får i oppdrag å utvikle ordninger som kan bidra til at flere tar sør- og lulesamiske lærerutdanninger. Målgrupper for ordningen er lærere som allerede jobber i skolen, men som mangler kompetanse, og søkere til grunnskolelærerutdanning. Nord universitet er i gang med å utvikle tilbud innen lærerutdanning rettet mot sør- og lulesamiske.  

Denne nye satsingen kommer i tillegg til ordningen med ettergivelse av inntil kr 210 000 kroner av studielånet, for studenter som tar grunnskolelærerutdanning med samisk i fagkretsen.

Samiske elever har rett på opplæring i samisk. De samiske språkene er regnet som truede og situasjonen er svært kritisk for lulesamisk og sørsamisk.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS