Ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekt
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Arkivfoto)

Ny forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekt

Søknadsfristen er satt til 16. mai.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 10.02.2018 21:45

Samferdselsdepartementet har fastsatt søkekriterier for den nye forskutteringsordningen for fiskerihavne- og farledsprosjekt. 

--Dette åpner for at kommuner, fylkeskommuner og lokale næringsinteresser kan få fremskyndet prosjekter som er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 og som er viktige for utvikling av havneområder langs kysten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) i en pressemelding på Regjeringen.no

Samferdselsdepartementet følger med dette opp Stortingets vedtak for 2018-budsjettet, som gir departementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder med en samlet ramme på inntil 350 millioner kroner.

--Stortinget har kommet med noen prinsipper som Samferdselsdepartementet skal legge til grunn for forskuttering av fiskerihavne- og farledsprosjekter. I dette inngår at prosjektet må være prioritert i Nasjonal transportplan og at en raskere realisering vil ha positive næringsmessige effekter, sier Solvik-Olsen.

Søknadsfrist er satt til 16. mai for de som ønsker å være garantert en søknadsbehandling om tildeling av forskuttering i løpet av høsten inneværende år.    


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS