Ingen befolkningsvekst i samisk område
Kart over STN-området.

Ingen befolkningsvekst i samisk område

Stabilt samisk folketall, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 11.02.2018 03:45

Mens Norge totalt sett har befolkningsvekst, står folketallet i de samiske områdene nord for Saltfjellet stille. 

Etter langvarig nedgang har innbyggertallet fra 2011 stabilisert seg på rundt 55 600, melder Statistisk sentralbyrå.

Siden det ikke finnes offisiell registrering av samer, lager Statistisk sentralbyrå statistikk for de geografiske områdene nord for Saltfjellet, det såkalte STN-området, som er definert som «samiske» område. Folketallet i området var 55 544 per 1. januar 2017.

STN-området utgjør nesten 60 prosent av arealet i Norge nord for Saltfjellet og har 14 prosent av befolkningen der. Av de som bor i tettbygde strøk nord for Saltfjellet, bor 7 prosent i STN-området og 93 prosent i de øvrige områdene. Det er altså utkanten i Norge nord for Saltfjellet som er definert som samisk bosettingsområde. Alle byer og større tettsteder ligger utenfor STN-området. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS