Flere mottar helse- og omsorgstjenester hjemme
Flere får hjelp hjemme, ifølge ferske tall fra Helsedirektoratet. (Illustrasjonsfoto)

Flere mottar helse- og omsorgstjenester hjemme

Helsedirektoratet presenterte på mandag ferske tall for mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 05.02.2018 19:30

Antallet mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet økte med nærmere ti prosent de siste sju årene, justert for befolkningsvekst. Økningen var størst for gruppen under 67 år.

I 2016 mottok 63 prosent av alle mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester helsetjenester i hjemmet. Antallet mottakere av helsetjenester i hjemmet økte med totalt 18 prosent fra 2009 til 2016, og antallet vedtakstimer til slike tjenester økte med 13 prosent, ifølge Helsedirektoratet

For den eldste delen av befolkningen, de som er 80 år og eldre, har andelen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester falt fra 68,9 til 65,9 prosent fra 2009 til 2016.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS