Ønsker et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegene
Nordvågveien, en fylkesveg som ble asfaltert høsten 2017. Nordkapp kommune presset på for vedlikehold av vegen. (Arkivfoto)

Ønsker et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegene

Representantforslag på Stortinget fra Heidi Greni, Siv Mossleth og Ivar Odnes.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 04.02.2018 12:00

Senterpartiet har fremmet et representantforslag på Stortinget etter rapporter om tilstanden til fylkesvegnettet viser at vedlikeholdsetterslepet har økt de siste årene på denne delen av vegnettet.

Representantene Heidi Greni, Siv Mossleth og Ivar Odnes ønsker at Stortinget skal be regjeringen utarbeide program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Programmet skal skissere en opptrappingsplan med forslag til finansieringsmodell og organisering, ifølge forslaget. 

Forslagsstillerne mener situasjonen er så alvorlig, at det er behov for et statlig program slik at vedlikeholdet øker. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS