Utbedrer Storekorsnes molo
Tegning av Storekorsnes molo.

Utbedrer Storekorsnes molo

Til sommeren starter reparasjonsarbeidet av Storekorsnes molo.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 24.01.2018 01:30

Kystverket planlegger endelig reparasjon av Storekorsnes molo i 2018, med oppstart til sommeren. 

--Etter skaden som kom i desember 2016, har Kystverket Troms og Finnmark planlagt endelig reparasjon av moloen. Fra tidligere har Storekorsnes molo fått store setninger over flere år som må utbedres, sier regiondirektør Jan Morten Hansen til Radio Nordkapp. 

Utbedringstiltaket som medfører lavest risiko er å senke ytre del av eksisterende molo og etablere en ny på innsiden. Det er planlagt en løsning hvor det av stabilitetshensyn først legges ut en gruspute opp til -4 meter med lekter på innsiden av eksisterende molo.

Så graves moloen ned til ca. kote minus 3 og massene legges direkte i planlagt molotrase. Videre kan resterende ny molo fylles fra land. Ny molo må bygges minimum 8 meter innenfor eksisterende molo. Tiltaket er kostnadsberegnet til om lag 13 millioner inklusive byggherrekostnader. 

Dette er en løsning som Kystverket har kommet frem til i dialog med Alta kommune. Løsningen gir i prinsippet en mindre havn enn i dag, men er den beste løsningen tatt i betraktning de stabilitetsmessige utfordringer i grunnen på Storekorsnes.

Resultatet vil være ei havn som blir godt skjermet for bølgepåkjenninger og gir akseptable liggeforhold for fiskeflåten på Storekorsnes.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS