Åtte utvinningstillatelser i Barentshavet
Utvinningstillatelser i Barentshavet tilbydd selskap i TFO 2017. (Illustrasjonsfoto)

Åtte utvinningstillatelser i Barentshavet

Olje- og energiministeren forteller at regjeringen opprettholder høyt nivå på tildelinger av nytt leteareal.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 17.01.2018 16:00

Olje- og energidepartementet tilbyr åtte utvinningstillatelser i Barentshavet i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017).

På norsk sokkel har det blitt tilbydd 75 utvinningstillatelsene som fordeler seg på Nordsjøen (45), Norskehavet (22) og Barentshavet (8). 

34 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap. Tillatelse gis med et forpliktende arbeidsprogram, ifølge Regjeringen.no

--Vi opprettholder med dette et forutsigbart og høyt nivå på tildelinger av nytt leteareal til et bredt mangfold av oljeselskaper. Vår tildelingspolitikk danner grunnlaget for at oljeselskapene kan gjøre funnene vi trenger for å skape aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser, oppnå effektiv ressursforvaltning, høy verdiskaping og finansiering av velferdsstaten. Det sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS