Dugnad mot plastavfall
9. klasse ved Honningsvåg skole deltok på søppelplukking høsten 2017. (Foto: John Gunnar Broks)

Dugnad mot plastavfall

Penger fra sentralt hold til aksjoner i forbindelse med ryddeaksjoner, aksjonen som ble gjennomført i Nordkapp i fjor.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 15.01.2018 19:30

Nå kan frivillige organisasjoner, foreninger, private og offentlige foretak søke om penger til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten.

Det er 80 millioner kroner som blir fordelt i år, ifølge Klima- og miljødepartementet. 

I fjor fikk Miljødirektoratet inn 200 søknader. 

Tilskuddene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og havbunnen. Det er også mulig å søke om penger til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak. 

Søknadsfristen er 15. februar. 

Strandryddeaksjoner 
I 2017 ble det plukket 15-16 tonn med søppel i forbindelse med maritim søppelrydding på Magerøya, aksjoner gjennom sommeren og høsten. 

Initiativtaker John Gunnar Broks mener var fantastisk oppslutning om aksjonene blant befolkningen. 95 prosent av det som ble plukket av søppel var plast i ulike varianter. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS