Økte kostnader for vinterdrift av veger i 2017
Økte kostnader for vintervedlikehold. (Illustrasjonsfoto)

Økte kostnader for vinterdrift av veger i 2017

Tall for en viktig del av samferdselssektoren fra Statistisk sentralbyrå.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 11.01.2018 23:30

Kostnadene for vinterdrift av veger økte med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. For 2017 økte kostnadene med 3,3 prosent i gjennomsnitt, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge byggekostnadsindeks for veganlegg steg kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veganlegg med 3,4 prosent i 4. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016. Dette er litt lavere enn den økningen som er observert i gjennomsnitt for 2017. Gjennom 2017 har kostnadsutviklingen for drift og vedlikehold av veger sunket noe og i gjennomsnitt endte økningen på 4,6 prosent.

Kraftigst økning var det i delindeksen asfaltering av veger, der kostnadene steg med 9,8 prosent fra 2016. Økningen har sammenheng med økte materialkostnader. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS