Utlyser Grønne Midler
FeFo gir ut Grønne Midler til lag og foreninger. (Illustrasjonsfoto)

Utlyser Grønne Midler

Foreninger i Nordkapp-regionen kan søke om tilskudd fra Grønne Midler.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.01.2018 09:45

Lag og foreninger kan søke på Grønne Midler hos FeFo. 

Grønne Midler er en økonomisk støtteordning i Finnmark. Formålet er å bidra til økt friluftsliv, trivsel og styrke folkehelsen. Tildeling skjer to ganger i året og den neste søknadsfristen er 15. februar. 

FeFo prioriterer friluftsaktiviteter i tildelingene av Grønne Midler. 

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som har lokallag i flere enn fem kommuner i Finnmark kan søke om støtte for tiltak på vegne av lokallagene. FeFo kan gi støtte til andre enn lag og foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som aktiviserer mange, melder FeFo på eget nettsted


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS