Staten har fått medhold til 23. konsesjonsrunde
Staten har fått medhold om petroleumsvirksomhet i Barentshavet. (Illustrasjonsfoto)

Staten har fått medhold til 23. konsesjonsrunde

Torsdag kom en dom om petroleumsvirksomhet i nord.
Olje og gass i nord
Raymond Elde
Publisert : 06.01.2018 15:45

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at tildelingen av 23. konsesjonsrunde er gyldig.

Det var Greenpeace og Natur og Ungdom som var saksøkere. Organisasjonene mener at tildelingen av nye letekonsesjoner er i strid med Grunnloven paragraf 112. 

Tingretten er altså enig med staten i at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er i strid med miljøparagrafen i Grunnloven § 112, ifølge dommen fra Oslo tingrett

Tingretten slo fast at § 112 er en rettighetsbestemmelse som pålegger statens myndigheter å treffe tiltak for å verne om miljø og klima. Tingretten kom fram til at norske myndigheter har truffet relevante og adekvate tiltak for å avhjelpe negative miljø- og klimakonsekvenser av petroleumsvirksomheten, slik at det derfor ikke foreligger noe grunnlovsbrudd.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS