Åpner Nordkapp-platået for alle
Det faste utvalg for plansaker i Nordkapp, møtet 4. januar 2018.

Åpner Nordkapp-platået for alle

Høringsrunden om Nordkapphalvøya pågår til 2. mars.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 05.01.2018 21:25
Sist oppdatert : 08.01.2018 13:59

Planutvalget i Nordkapp kommune foreslår at det på Nordkapp-platået blir etablert et offentlig lager, parkeringsplass og toalett på østsiden av E69, mens Scandic beholder parkeringsplassen vest for E69. 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ikke lengre være mulig for Scandic å kreve inn avgift etter friluftsloven fordi de fester området der bygningene står. 

--Festeavgiften for Nordkapphallen er en sak mellom Rica og FeFo. Det kommunestyret kan ta stilling til er løyve til innkreving etter friluftsloven som i dag, sier rådmann Raymond Robertsen til Radio Nordkapp.

--Det må stilles krav til dem som skal drive på Nordkapp i framtiden. Hvis ikke vil det kun være åpent i høysesongen, ikke hele året som i dag. Det sa Lars-Helge Jensen, gruppeleder for Høyre. 

Det blir ikke åpnet for konkurrerende virksomheter på Nordkapp-platået, men for nye opplevelser i forslaget fra konsulentselskapet Multiconsult, rådmannen og det faste planutvalget i Nordkapp.

Det er nå lagt fram et planforslag for områderegulering av Nordkapphalvøya, altså området nord for Kjeftavannet. Høringsfristen er satt til 2. mars. Planen blir endelig vedtatt av kommunestyret i juni 2018. 


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS