Vil ikke endre sosialhjelpssatsene
Fra venstre: Kristina Hansen, Raymond Robertsen og Jan Olsen, fra kommunestyremøtet i desember da SVs Jan Olsen fremmet interpellasjonen.

Vil ikke endre sosialhjelpssatsene

Rådmannen legger opp til at Nordkapp kommune skal videreføre beregningsgrunnlaget av sosialhjelp til barnefamilier for desember.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.01.2018 23:30

Nordkapp formannskap skal i møtet 4. januar ta stilling til forslaget fra SV om at barnetrygden ikke blir brukt i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp i desember. 

Rådmannen mener dagens ordning tar hensyn til barnefamilier i julemåneden. 

Det var Jan Olsen, gruppeleder for SV, som tok opp saken i en interpellasjon i kommunestyret den 12. desember 2017. 

Rådmannens forslag til vedtak:
«1.Nordkapp kommune opprettholder beregningsgrunnlaget for sosialhjelp til barnefamilier jfr. statens veiledende satser, samt og praksis der barnetrygden blir beregnet som inntekt. Det gjøres unntak av enslige forsørgere som får beholde tilleggsstønaden på kr 970 pr. måned som kompensasjon for ekstrakostnader i enslig husstand.

2.Kommunens praksis med juletillegg vurderes som tilstrekkelig innenfor en nøktern ramme som ligger høyere enn øvrige kommuner i Finnmark.»


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS