Kommuner og fylkeskommunen kan søke på midler til sykling og gåing
Kommuner i regionen og fylkeskommunen kan søke på penger til blant annet sykkelformål. (Illustrasjonsfoto)

Kommuner og fylkeskommunen kan søke på midler til sykling og gåing

Tilskuddsordningen ble etablert i 2014.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.12.2017 06:00

Regjeringen legger til rette for at flere sykler og går når de har muligheten. Det er satt av 76,4 millioner kroner til mer sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale veger i 2018. 

--Nå fordeler vi 76,4 millioner kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekter som fylkeskommunene og kommunene har ansvar for, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). 

Tilskuddsordningen er søknadsbasert. Ordningen forutsetter en egenandel av byggekostnadene på 50 prosent, ifølge Regjeringen.no. 

Tilskuddsmidlene kan benyttes til for eksempel sykkelfelt, gang- og sykkelvei, sykkelvei med fortau, fortau, utbedring av kryss og sykkelparkering. Et viktig formål med ordningen er å øke fokus og satsingen på sykling og gåing ute i landets fylkeskommuner og kommuner.


Annonse:
http://www.kystmuseene.no/kamoeyvaer.6167680-329337.html
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS